KASINA WIELKA

Początki powstania wsi Kasina związane są z działalnością zakonu Cystersów, którzy za czasów Bolesława Wstydliwego otrzymali duże darowizny ziemskie w tej okolicy. Dokument z 10 maja 1254 wymienia rzekę Kasinę jako granicę nadanych ziem, nie wspomina jednak o osadnikach. Pierwsza oficjalna wzmianka o wsi i jej sołtysie pochodzi z czasów panowania Władysława Jagiełły, który zdecydował się sprzedać ją Andrzejowi Ratułdowi. Oznacza to, że Kasina przeszła na własność królewską.

BESKID WYSPOWY

Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych, sięgających do 1170 m n.p.m. szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie zrównanie sfalowane łagodnymi wzgórzami. Wiele szczytów Beskidu Wyspowego wyróżnia się dużą wybitnością. Beskid Wyspowy łączy w sobie cechy krajobrazu podgórskiego i górskiego. Góry zasadniczo nie tworzą tutaj długich pasm, lecz szereg oddzielnych szczytów otoczonych szerokimi i rozległymi dolinami. Głębokie doliny rzeczne oddzielające poszczególne szczyty górskie od dawien dawna wykorzystywane były jako trakty komunikacyjne, dzisiaj biegną nimi drogi łączące poszczególne miejscowości tego regionu.

Najwyższe szczyty 

Mogielica 1170 m,Ćwilin1072m,Jasień1052m,Modyń1029m,Luboń Wielki1022 m , Krzystonów 1012 m,

Kiczora Kamienicka 1007m, Wielki Wierch1007m,Śnieżnica 1007m,Szczebel 977m, Lubogoszcz968m Łopień 951m,

Cichoń 925m, Ostra 928 m, Jaworz 918m, SałaszWschodni 909m, Lubomir 904 m.